BRF Helikoptern

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

Genomförda åtgärder under 2021

Utomhusbelysning  alla lampor har bytts ut till energisnål LED belysning

Alla tak – en besiktning har utförts

Banklån – ett av föreningens lån har omförhandlats

Lekplatsen – en stängningsbar grind har monterats för att öka säkerheten

Parkgruppen – bänkarna har byggts om för att öka säkerheten

Träden  vissa har fällts, övriga har klippts, nya har planterats

Balkongerna – har renoverats där det fanns behov till det

Garagen  har fått översyn, taken har tvättats och ruttna paneler har bytts ut

Skyddsrum – städning och renovering har påbörjats

Stenläggning – har utförts för att kunna placera vissa sopkärl på ett bättre sätt

Statuskontroll – har gjorts i samtliga lägenheter

Loppis – har arrangerats inom området

Årets gårdsfest och midsommarfirande – tänker vi fortsätta med

 

Planerade åtgärder under 2021

Utbyte av stup- och hängrännor samt taknock

Reparation av takskador

Återkontroll av sk. B-fel i lägenheterna

Gårdsfest under sommaren.

I övrigt ska underhållsplanen följas.

 

Övrigt

Styrelsens jour varje helgfri fredag på kontoret, Mölledalsgatan 130 ställdes in på grund av rådande pandemisituation.

Alla priser har gått upp, speciellt de för energi och byggmaterial vilket har förorsakat en höjning av månadsavgiften med 1 procent fr o m januari 2022.

Styrelsen arbetar och verkar för att behålla den höga standarden inom området.