BRF Helikoptern

FÖRENINGENS STORLEK OCH LÄGE

Föreningen äger fastigheten Helikoptern 2 i Malmö kommun. Den består av 60 stycken bostadsrätter med adress Mölledalsgatan 102-242.
Total bostadarea uppgår till 5391 kvm.

Föreningen är uppdelad i följande bostadsrätter:

Planlösning.
Alla lägenheter är genomgående, med rymliga vardagsrum. Eftersom husen är långa och smala, blir lägenheterna ljusa,
luftiga och får vackra proportioner. De anknyter också till den skånska byggtraditionen. Genom att lägenheterna på övre planet
har entré, kapprum och förråd i bottenplan, upplever man aldrig att man ”förlorar” markkontakten.

Gult visar det som hör till lägenheten på ovanvåningen, blått visar lägenheten på bottenvåningen.

Dessutom hyr föreningen ut ett hus till gruppboende.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam försäkringar.
Brf Helikoptern avsätter inte pengar till inre reparationsfond.

Föreningen förvaltas av Riksbyggen.

LEVERANTÖRER

Föreningen har tecknat avtal med följande leverantörer:

Riksbyggen

Är du ny ägare till lägenheten? Tänk på att Tv-boxen tillhör lägenheten och måste lämnas kvar av den gamla ägaren. Som ny ägare måste du registrera dig hos Telia genom att ringa 020-20 20 70 eller via telia.se/aktivera

Telia
Internet

Folksam
Fastighetsförsäkring

Anticimex
Skadedjursbekämpning. Om ni har problem med t.ex myror, kontakta själv Anticimex och uppge att ni bor i brf Helikoptern. De hjälper er utan avgift.
Din hemförsäkring kanske erbjuder samma skydd.

SOPHÄMTNING

Sophämtning sker på följande dagar:
Fyrfack 1 – fredagar jämna veckor (totalt 26 hämtningar under året).
Fyrfack 2 – fredagar var fjärde vecka, start vecka 4 (totalt 14 st hämtningar under året).
Trädgårdsavfall – tisdagar jämna veckor (vecka 10-50).
Notera att sopkärlen ska stå med hjulen utåt gatan på sophämtningsdagen, annars får ni inte tömt.

Särskillt kärl för trädgårdsavfal beställs individuellt hos VA Syd.

Återvinningskärl finns på Vattenverksvägen, mitt emot Kirsebergs idrottsplats.

Slut på matavfallspåsar?Har du slut på matavfallspåsar kan du hämta nya hos vår vaktmästare.
Du kan även hämta nya på VA Syds återvinningscentral, Bjurögatan.

PARKERING

På området finns tre typer av parkering; reserverad parkering, gästparkering och övrig parkering.

De platser som är markerade med ”Reserverad” får endast användas av den som har avtal med föreningen att parkera där.

Gästparkeringen finns rakt fram när man kör in på Mölledalsgatan 102-200. Denna är som namnet anger endast avsedd för gäster.
Parkeringstiden begränsad till 6h oavsett tid på dygnet.

Övriga parkeringsplatser får nyttjas fritt av alla. Notera att det finns en begränsning på 3h mellan kl 09-18 vardagar.

Glöm inte p-skiva.
Att parkeringsreglerna följs övervakas av Q-Park.

DJUR REGLER

Bostadsrättshavare som har hundar och katter ska, oavsett regler, se till att djuren inte förstör egendom eller förorenar på lekplatser, i planteringar och dylikt. Konstanta hundskall kan räknas som störningar. Störningar kan leda till förverkande av bostadsrätten men det ska i sådant fall vara fråga om mycket omfattande hundskall eller andra störande beteenden. Hundägare har strikt skadeståndsansvar vid olyckor. Alla hund- och kattägare ska följa den djurskyddslagstiftning som finns.
Mer information på Riksbyggen

OMBYGGNAD

Funderar ni på att bygga om, bygga till eller t.ex. sätta upp ett staket, montera markis eller en parabol, då måste ni ha styrelsens godkännande! Det kan även behövas bygglov eller bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret. Utan styrelsens tillstånd får man inte utföra åtgärd i lägenheten som innefattar: – ingrepp i bärande konstruktion – ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten – annan väsentlig ändring av lägenheten eller fasadändring. Tumregeln är: kontakta alltid styrelsen innan något arbete påbörjas .

Ombyggnation av badrum.
Viktigt är då att man tänker på vem som anlitas för utförandet. Det rekommenderas att vid ombyggnation av badrum inom brf. Helikoptern bör en auktoriserad hantverkare med våtrumscertifikat anlitas. Denna rekommendation är till för de boendes bästa då det är lägenhetsinnehavaren som har ansvar för utfört arbete och det kan bli mycket kostsamt vid eventuella fel. Behöver vattnet stängas av och när brunnen ska bilas upp, tänk på att meddela dina grannar i förväg.En ny brunn kan fås av föreningen. VID ALLA ÄNDRINGAR I LÄGENHETEN, FASADÄNDRINGAR, UPPSÄTTNINGAR AV PLANK OCH STAKET SKALL STYRLESEN KONTAKTAS FÖRST. Riksbyggens blankett ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten” ska fyllas i och lämnas till styrlesen innan arbetet påbörjas. .Färger som vi använder på området.

MARKISER: den självklara regeln är ”grön dörr-grön markis” och ”blå dörr-blå markis”.

Färgen Mölledalsgrå är framtagen av Nordsjö Idé och Design Bas: BW, wB3 28, wZ1 38,3, wR1 4,4, wY1 11,9, wW1 200.
Sk ZIP SCREEN som monteras utanpå fönstret ska ha vit metallram och vävens färg ska vara Serge 600 Grey-Grey 01001.

STAKET

Styrelsen har beslutat om följande regler för staket inom området: 1. Staket på baksidor, utmed tomtgränsen och gångbanan, höjd max 1,8 m 2. Staket på framsidor, mellan grannarna: 1,8 – 1,6 – 1,4 – 1,2 m i sektioner långa max 2 m var 3. Staket på baksidor, mellan grannarna: 1,8 – 1,6 – 1,4 – 1,2 m i sektioner långa max 2 m var 4. Staket (skärmvägg) mitt på tomten: max höjd 1,4 m Alla staketuppsättningar skall anmälas till styrelsen för godkännande. Observera att vissa utföranden kräver bygglov .

MEDLEMSFÖRMÅNER

Som medlem i brf Helikoptern har du flera förmåner.
T ex tilläggsförsäkring för bodstadsrätt hos Folksam.

Alla medlemar i Riksbyggen har dessutom 10% rabbat på försäkringar hos Folksam. Notera att detta endast gäller rena försäkringar, dvs inte medlemsförsäkringar genom fackanslutning eller andra rabbaterande anslutningar.

Flügger Färg lämnar rabatt till boende inom brf Helikoptern. 20% på färg, annat flytande och vissa tapeter. 10-12% på övrigt sortiment. Vid köp ska du antingen ha med dig senaste hyresavi eller uppge nummer 53 78 59. Läs mer om deras produkter på Flügger Färg.
Du kan även få rabbat hos K-Rauta, Nordic Wellness, Skånes Djurpark, Ingvar Strandhs Blomsterskola och Persiennexperten.
Vid köp ta med dig din senaste hyresavi för att styrka medlemskap i brf Helikoptern.
Brf Helikoptern har rabatterat pris hos Hp Bygg & Måleri. Dom utför allt inom måleri och mindre tillbyggnader. Läs mer om deras tjänster på Hp Bygg & Måleri.
Nordsjö Idé & Design (Volframgatan 5)
Alla medlemar i brf Helikoptern har 30% rabatt på all Nordsjö färg och 15% på verktyg och 10% på tapeter.

FÖRENINGSLOKAL

Föreningen har en samlingslokal på Mölledalsgatan 182 som hyrs ut till boende inom föreningen. Lokalen rymmer 35 personer och har ett litet kök med kyl/frys, diskmaskin och mikro. En duk på 180×180 cm för filmvisning finns i lokalen. Porslin finns att tillgå. Lokalen är handikappsanpassad.

ORDNINGSREGLER

Lokalen uthyres från 12.00 – 12.00 den efter med följande begränsning:
Söndag – Torsdag lokalen skall vara tom kl 22.00
Fredag – Lördag lokalen skall vara tom kl 24.00

Städning sker före utsatt tid på kvällen eller morgonen efter.
Alla sopor skall sorteras och läggas i kärlen utanför lokalen.
Det råder rökförbud i samlingslokalen. Det finns askopp på gavelväggen som ska användas. Att plocka upp fimpar som missat askoppen ingår i städningen.

Det är ett krav att hyresgästen anpassar ljudnivån i lokalen så att inga grannar störs, dessutom ansvarar hyresgästen för att inga grannar ofredas eller på annat sätt störs.

Parkering skall ske enligt gälande parkeringsregler. Parkeringsplatser utanför lokalen tillhör boende i brf.

Vid oaktsamhet och skadegörelse kommer ersättning att krävas av hyresgästen. Vid skadegörelse skall hyresgästen meddela dett omgående föreningsvärden eller styrelsen varvid fortsatt hantering av ärendet överenskommes.

Att ordningsreglerna följts är en förutsättning för att få tillbaka deposition.

PRISER

200 kr per dygn.
Det tas ut en deposition på 1500 kr vid nyckelavhämtning.
Deposition är förverkad vid skadegörelse, otillfredsställande städning, försenad nyckelåterlämning eller om lokalföreskrifterna inte följs.

Bokning sker via lokal@brfhelikoptern.se