BRF Helikoptern

2020

200416 NYA REGLER FÖR ÅRSSTÄMMOR OBS! ÅRSREDOVISNING FÖR 2021LIGGER PÅ MITT RIKSBYGGEN. Till följd av rådande situation med anledning av coronavirus har regeringen antagit en tillfällig lag som gäller från och med den 15 april och som har till syfte att underlätta för bostadsrättsföreningar att genomföra stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av covid19 minimeras. Vår årsberättelse ska läggas ut på vår hemsida http://www.brfhelikoptern.se inom de närmaste dagarna och styrelsen kommer att ge konkreta anvisningar om hur vår årsstämma ska genomföras.
200416 Nya tider för sophämtning: kärl 1 – fredagar udda veckor, kärl 2 – fredagar va 4:e vecka, början 24 april, trädgårdsavfall – tisdagar udda veckor.