BRF Helikoptern

2019

190710 Telia installerar nytt internet på området och arbetet blir klart idag. Tillfälliga störningar på tjänsten under vecka 28 kommer att förekomma.
190517 Alla boende på Brf Helikoptern är välkomna till informationsmöte ang. nytt internet mm. med Telia 26/5 kl 18.00 i föreninglokalen.
190308 Vårt hushållsavfall töms nu onsdag udda veckor, trädgårdsavfall fredag jämna veckor.
190308 Nya fyrfackskärl, är beräknade att delas ut den 3 Juli, detta kan ta upp till 4 dagar enligt VASYD.
190308 Kallelse till årsstämma har delats ut. Årsstämma äger rum i samlingslokalen kl 18.00 den 25e Mars.
190308 2018 Årsredovisning finns nu att ladda ner under Dokument.
190226 Ventilationsservice kommer att påbörjas v.11 och kommer att pågå i ca 2 veckor.