BRF Helikoptern

2005

051124 Nu ligger bokningarna på samlingslokalen för 2006 inne på hemsidan.
051120 Som dom flesta av er har läst så kommer vi att byta ut era automatsäkringar till spisarna. Vi har idag 10 Amp men kommer att byta till 16 Amp för att tillgodo se att nya spisar får den strömmen dom behöver. Detta arbetet kommer att ske under December månad. Närmare besked om dag kommer i er brevlåda.
051103 Alla nybyggda garage är nu besiktigade och godkända.
051001 Johan Persson är f.r.o.m idag på Brf Helikoptern 40 tim per vecka
050815 Boende inom Helikoptern kan hyra vår vaktmästare Johan för mindre arbeten till en kostnad av 150 :- / timme.
050621 Arbetena med våra garagen är avslutade.
050527 Lekplatsen är besiktigad och godkänd.
050520 Under vecka 22 börjar arbetet med att slutföra garagen. Ni som inte är hemma lämna gärna en nyckel till ordföranden innan så att arbetena kan slutföras.
050513 Lekplatsen är nu helt färdig.
050304 Årsstämma kommer att hållas i Samlingslokalen den 21-3-2005 kl: 19.00 Välkomna
050120 Arbetet med att bygga om våra carportar till garage har nu startat.