Bostadsrättsföreningen
Helikoptern

Områdesinfo
Föreningens storlek och läge


Föreningen äger fastigheten Helikoptern 2 i Malmö kommun. Den består av 60 stycken bostadsrätter med adress Mölledalsgatan 102-242.
Total bostadarea uppgår till 5391 kvm.

Föreningen är uppdelad i följande bostadsrätter:

29 st 2 rum och kök
20 st 3 rum o kök
10 st 4 rum o kök
1 st 5 rum och kök
1 st lokal 615 kvm
45 st Garage
20 st P-platser utan tak
Planlösning.
Alla lägenheter är genomgående, med rymliga vardagsrum. Eftersom husen är långa och smala, blir lägenheterna ljusa,
luftiga och får vackra proportioner. De anknyter också till den skånska byggtraditionen. Genom att lägenheterna på övre planet
har entré, kapprum och förråd i bottenplan, upplever man aldrig att man ”förlorar” markkontakten.

Gult visar det som hör till lägenheten på ovanvåningen, blått visar lägenheten på bottenvåningen.
Dessutom hyr föreningen ut ett hus till gruppboende.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam försäkringar.
Brf Helikoptern avsätter inte pengar till inre reparationsfond.

Föreningen förvaltas av Riksbyggen.

Leverantörer


Föreningen har tecknat avtal med följande leverantörer:

Riksbyggen
Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning
Energiförvaltning
Underhållsplan
Jour
Snöjour

Canal Digital
Kabel-TV

Ownit
Internet

Folksam
Fastighetsförsäkring

Anticimex
Skadedjursbekämpning. Om ni har problem med t.ex myror, kontakta själv Anticimex och uppge att ni bor i brf Helikoptern. De hjälper er utan avgift.
Din hemförsäkring kanske erbjuder samma skydd.

Sophämtning


Sophämtning sker på följande dagar:
Fyrfack1 – onsdag uddaveckor.
Fyrfack2 – onsdag var fjärde vecka, startvecka 1.
Trädgårdsavfall – tisdag uddaveckor.
Notera att sopkärlen ska stå med hjulen utåt gatan på sophämtningsdagen, annars får ni inte tömt.

Det går att beställa särskillt kärl för trädgårdsavfall.

Återvinningskärl finns på Vattenverksvägen, mitt emot Kirsebergs idrottsplats..

Slut på matavfallspåsar?
Har du slut på matavfallspåsar kan du hämta nya hos vår fastighetsskötare.
Du kan även hämta nya på något av VA Syds utlämningsställen (se kartan nedan):

Parkering


På området finns tre typer av parkering; reserverad parkering, gästparkering och övrig parkering.

De platser som är markerade med "Reserverad" får endast användas av den som har avtal med föreningen att parkera där.

Gästparkeringen finns rakt fram när man kör in på Mölledalsgatan 102-200. Denna är som namnet anger endast avsedd för gäster.
Parkeringstiden begränsad till 6h oavsett tid på dygnet.

Övriga parkeringsplatser får nyttjas fritt av alla. Notera att det finns en begränsning på 3h mellan kl 09-18 vardagar.

Glöm inte p-skiva.
Att parkeringsreglerna följs övervakas av Q-Park.

Djur regler


Bostadsrättshavare som har hundar och katter ska, oavsett regler, se till att djuren inte förstör egendom eller förorenar på lekplatser, i planteringar och dylikt. Konstanta hundskall kan räknas som störningar. Störningar kan leda till förverkande av bostadsrätten men det ska i sådant fall vara fråga om mycket omfattande hundskall eller andra störande beteenden. Hundägare har strikt skadeståndsansvar vid olyckor. Alla hund- och kattägare ska följa den djurskyddslagstiftning som finns.
Mer information på Riksbyggen

Ombyggnad


Funderar ni på att bygga om, bygga till eller t.ex. sätta upp en parabol, då måste ni ha styrelsens godkännande!
Det kan även behövas bygglov eller bygganmälan hos stadsbyggnadskontoret.

Ombyggnation av badrum.
Viktigt är då att man tänker på vem som anlitas för utförandet.
Vid ombyggnation av badrum inom Brf. Helikoptern måste ett våtrumscertifikat av en auktoriserad hantverkare inlämnas till föreningen.
Behövs vattnet stängas av tänk på att meddela dina grannar om de påverkas.

Färger.
Färger som vi använder på området.
S 7020-B S 7020-B-70G Mölledalsgrå

Medlemsförmåner


Som medlem i brf Helikoptern har du flera förmåner.
Tilläggsförsäkring för bodstadsrätt hos Folksam.

Alla medlemar i Riksbyggen har dessutom 10% rabbat på försäkringar hos Folksam. Notera att detta ensdast gäller rena försäkringar, dvs inte medlemsförsäkringar genom fackanslutning eller andra rabbaterande anslutningar.

Du kan även få rabbat hos K-Rauta, Nordic Wellness, Skånes Djurpark, Ingvar Strandhs Blomsterskola och Persiennexperten.
Vid köp ta med dig din senaste hyresavi för att styrka medlemskap i brf Helikoptern.

Brf Helikoptern har rabatterat pris hos Hp Bygg & Måleri. Dom utför allt inom måleri och mindre tillbyggnader. Läs mer om deras tjänster på Hp Bygg & Måleri.

Nordsjö Idé & Design (Volframgatan 5)
Alla medlemar i brf Helikoptern har alltid 30% rabatt på all Nordsjö färg och 15% på verktyg och tapeter.

Bilder